+90 262 751 10 06 

Değerlerimiz

Birlik ve beraberliğe dayanan, samimi dostlukların kurulduğu bir aile ortamı oluşturur.

 • Paylaşımcı: Birlik ve beraberliğe dayanan, samimi dostlukların kurulduğu bir aile ortamı oluşturur.
 • Özverili: Yapılan çalışmalara katkıda bulunur, özveriyle çalışır ve bundan zevk alır.  
 • Girişimci: İdealleri doğrultusunda kendinden emin adımlarla ilerler, yeniliklere açık ve iddialıdır.
 • Sorumluluk sahibi: Sorumluluklarını yerine getirmek için disiplin ve azimle çalışır, sorumluluğunun hakkını verir.
 • Toplum ve Müşteri Odaklılık :Bir zorlama olarak değil ama birlikte yaşamanın gereği olarak topluma karşı sorumluluk; müşterimize hizmet sürekliliği, faaliyetlerimizin hedefinin mutlaka müşterilerimize dönük olması.
 • Çevreye Duyarlılık:Dünyayı torunlarımızdan ödünç aldığımızın bilincinde olmak. Sürdürülebilir bir kalkınma için çalışmak.
 • Duyarlı: Topluma ve ülkesine karşı sorumluluklarının bilincindedir.
 • Açık Fikirli: Herkesin kendi fikrini özgürce paylaşabildiği tartışmaya açık, hoşgörülü ve ufku geniş bir ortam oluşturur.
 • Toplam Kalite Yönetimi:Kalitenin ancak toplam olarak ve yönetilerek sağlanabileceğini bilmek ve bu yolda çaba sarf etmek.
 • Bireysel Kalite:Başkaları istediği için değil, kendimize ve diğer insanlara duyduğumuz saygı nedeniyle doğru ve güzel davranmak. Kendisiyle barışık olmak.
 • Uzmanlık :İşinin ehli olmak. İşinin gereklerini iyi bilmek ve iyi yapabilmek. İşine, takımına, şirketine ve dolayısıyla topluma değer katmak.
 • Uzlaşma:Anlaşamasak da, bir şekilde bir orta yol buluruz.
 • Yenilikçilik:Kalıpları kır. Düşünülmemişi düşün. Denenmemişi dene ve faydalı değerler oluştur.
 • Makul ve Gerçekçi Olmak:Akılcı ve gerçekçi ol. Gerçekleştirilemeyecek hayaller peşinde koşup emeğini ve zamanını ziyan etme.
 • Bireye ve İnsan Haklarına Saygı,
 • İnsan Odaklı Olmak:Önce insan. Özel yaşama saygı. Çalışanların tercihlerine önem ver. Keyfi olma. Adil davran. İnsanlar kurallardan daha değerlidir.
 • İlkeli ve Tutarlı Olmak :Kişilikli olmak, sözünün eri olmak, özü sözü bir olmak, güvenilir olmak. Çıkar uğruna ilkeleri çiğnememek.
 • Yol Arkadaşlığı, Kurumdaşlık:Ortak değer, hedef ve inançların paylaşılması, yön, duygu birliğinin olması. Kendini kurumun bir parçası gibi hissetmek. Ortak bir geleceğe bel bağlamak.
 • Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişim, Hem yenilikçiliğe, gençliğe ve değişime, hem de deneyime önem vermek. İnsanlığın ve şirketimizin kültürel birikiminden yararlanarak ilerlemek.
 • Şeffaflık, Açıklık, Dürüstlük :Bilgi ve izlenimlerini, istek ve içtenlikle, doğruluğunu bozmadan paylaşmak ve sözüne güvenilir olmak.
 • Karşılıklı saygı :Her çalışanımız saygıdeğerdir.
 • Adalet :Hakkaniyet ve fırsat eşitliği